นโยบายคุณภาพ

heder

Quality Policy (นโยบายคุณภาพ)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ และ ความพึงพอใจของลูกค้า ภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตาม
มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015
ภายใต้สโลแกนนโยบายคุณภาพ

“ 。ผลิตสินค้าดีมีคุณภาพ。 。ตอบสนองความต้องการของลูกค้า。
。พัฒนามาตรฐานการทำงาน。 。ส่งมอบตรงเวลา。
。สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า。 ”

Comments are closed.

Copyright ©2012-2014 Ekawan Engineering And Supply Co.,Ltd.
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.