ฝ่ายควบคุม


Quality Control (ฝ่ายควบคุมคุณภาพ)


แผนกตรวจสอบงานอะไหล่

Production Facilities
No Model Units
1 Go-No Go Gauges Various
2 Master Pin and Ring Gages Various
3 Digit Outside Micrometer 0-300 mm.
4 Inside Micrometer 2-500 mm.
5 Vernier Caliper 0-1500 mm.
6 Blade Micrometer 0-300 mm.
7 Depth Micrometer 0-300 mm.
8 Gauge Block Set 1 set
9 Granite Surface Plate 1 set
10 Taper Gauges 1 set
11 Snap Gauges 1 set
12 Pin Gauges 1 set
13 Digimatic Height Gages (300 mm.) 1 units
14 Digimatic Height Gages (600 mm.) 1 units
15 Rockwell Hardness Tester (เครื่องเช็คค่าความแข็ง ) 1 units


แผนกตรวจสอบงาน JIG & FIXTURE

Production Facilities
16LayOut Machine (1200x1500x2400 mm.)1 units

No Model Units
17 LayOut Machine ( 800x1000x2400 mm.) 2 units
18 FARO Edge Arm (2700 mm.) 7 Axis 1 units
19 Kreon ACE Arm (3000 mm.) 7 Axis 1 units

Comments are closed.

Copyright ©2012-2014 Ekawan Engineering And Supply Co.,Ltd.
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.