ฝ่ายคลังสินค้า

stock (ฝ่ายคลังสินค้า)


แผนกวัสดุ/อุปกรณ์

ทางบริษัทฯ จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานไว้เป็นจำนวนมากเพื่อไว้บริการให้กับลูกค้าที่ต้องการงานที่เร่งด่วน

 


แผนกวัตถุดิบ

ทางบริษัทฯ จัดเตรียมวัตถุดิบต่างๆ เช่นเหล็ก, อลูมิเนียม, EPOXY ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานไว้เป็นจำนวนมากเพื่อไว้บริการให้กับลูกค้าที่ต้องการงานที่เร่งด่วน เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญในจุดนี้เป็นที่ตั้ง

 

Comments are closed.

Copyright ©2012-2014 Ekawan Engineering And Supply Co.,Ltd.
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.