ประวัติผู้ถือหุ้น

heder

ประวัติของหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น

     ชื่อนายธิติ นามสกุล สถิตธนากิจ อายุ 42 ปี
 

จบการศึกษา

      ระดับ อนุปริญญา จาก วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2537
      ระดับ ปริญญาตรี จาก สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2543

detal

Comments are closed.

Copyright ©2012-2014 Ekawan Engineering And Supply Co.,Ltd.
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.