ประวัติและความเป็นมา

heder

Company Profile (ประวัติ และความเป็นมาของกิจการ)

บริษัท เอกวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย คุณธิติ สถิตธนากิจ ในปี2544 โดยคุณธิติ มีความคิดที่ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทย ช่วงปี 2544 กำลังฟื้นตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการยานยนต์ มีการเติบโตอย่างมาก จึงมองเห็นโอกาสทางการตลาดที่จะสามารถเปิดกิจการได้ และสามารถดำเนินกิจการไปได้อย่างมั่นคง รวมไปถึงมีความได้เปรียบทางด้านประสบการณ์ทางการทำงานมา 13 ปี และมีฐานลูกค้าอยู่ในมือจำนวนมากจึงทำให้ตัดสินใจเปิดกิจการนี้ขึ้นมา

about01

ปี พ.ศ. 2556 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลงทุนขยายกิจการ และขยายงานเพิ่มขึ้น เพิ่ม 40,000,000 บาท โดย

1. นำไปใช้ในการขยายพื้นที่อาคาร+โรงงานเพื่อรองรับงาน Checking Fixture และ Jig Fixture ที่เพิ่มขึ้น และปรับปรุงห้องทำงานเพื่อใช้ตรวจสอบงาน Checking Fixture และ Jig Fixture เพื่อให้ได้คุณภาพของงานที่ดีเพิ่มขึ้นและขนาดใหญ่ขึ้น2. ซื้อเครื่องจักรCnc Double Column size 1200 * 2400 * 3200 ที่มีขนาดใหญ่ และ CNC Machinning Center ที่มีขนาดเล็ก และอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาใช้เกี่ยวกับงาน Checking Fixture และ Jig Fixture เพื่อรองรับการขยายงานที่ เพิ่มมากขึ้น

3. ซื้อเครื่องมือตรวจสอบ Kreon ACE Arm (3000 mm.) 7 Axes ที่ใช้ตรวจสอบงาน Checking Fixture และ JigFixture เพื่อรองรับการขยายงานที่เพิ่มขึ้น

Comments are closed.

Copyright ©2012-2014 Ekawan Engineering And Supply Co.,Ltd.
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.