ฝ่ายขาย/ฝ่ายการตลาด

Sales / Marketing (ฝ่ายขาย/ฝ่ายการตลาด)

ทีม Ekawan ของเราจะมีประชุมผู้จัดการฝ่ายและแผนกทุกๆวันอังคาร เพื่อจะได้ทราบถึงความคืบหน้าของแผนของงาน ในแต่ละฝ่ายแผนก และเป้าหมายของแต่ละงานในแต่ละเดือน เพื่อที่จะได้วางแผนการรับงานใหม่ในเดือนต่อๆ ไป

.

Comments are closed.

Copyright ©2012-2014 Ekawan Engineering And Supply Co.,Ltd.
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.