ฝ่ายวางแผนการผลิต

Planning and production(ฝ่ายวางแผนการผลิต)

ทีม Ekawan ของเราจะมีประชุมหัวหน้าฝ่าย และแผนกทุกๆ วัน ตอนเช้าเพื่อจะได้ทราบความคืบหน้าของแผนการทำงาน ในแต่ละแผนก และเป้าหมายของแต่ละงาน รวมทั้งจะส่งข้อมูลความคืบหน้าของแผนงาน และรูปถ่ายของงานที่กำลังดำเนินการอยู่ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ ทุกวันศุกร์และวันจันทร์ของทุกสัปดาห์

 

 

Comments are closed.

Copyright ©2012-2014 Ekawan Engineering And Supply Co.,Ltd.
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.