ข่าวกิจกรรม

จากบริษัท ฯ ของเรา เป็นของปี 2560

บริษัท เอกวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ในปี 2560 โดยคุณ ธิติ มีความคิดเรื่องการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ISO9001 : 2008 จากเดิม ให้เป็นISO9001 : 2015 เวอร์ชั่นใหม่ และกำลังดำเนินการทำระบบ IATF 16949 สำหรับงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

Posted by webmaster  |  0 Comment  |  in Blog

จากบริษัท ฯ ของเรา เป็นของปี 2557

บริษัท เอกวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย คุณ ธิติ สถิตธนากิจ ในปี 2544 โดยคุณ ธิติ มีความคิดที่ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทย ช่วงปี 2544 กำลังฟื้นตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการยานยนต์ มีการเติบ โตอย่างมาก จึงมองเห็นโอกาสทางการตลาดที่จะสามารถ เปิดกิจการได้ และสามารถดำเนินกิจการไปได้อย่างมั่นคง รวมไป ถึงมีความได้เปรียบทางด้านประสบการณ์ทางการ ทำงานมา 13 ปี และมีฐานลูกค้าอยู่ในมือจำนวนมาก จึงทำให้ตัดสินใจเปิดกิจการนี้ขึ้นมา

Posted by webmaster  |  0 Comment  |  in Blog
Copyright ©2012-2014 Ekawan Engineering And Supply Co.,Ltd.
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.